Πολυκαρμπονικά

Πολυκαρμπονικά

Το υλικό “πολυκαρβονικό” είναι ένα από τα πιο προηγμένα είδη πολυμερών πλαστικών που υπάρχουν σήμερα, με τεράστια πεδία εφαρμογής.


Κυψελωτά
Κυψελωτά Πολυκαρβονικά

Κυψελωτά Πολυκαρβονικά

Πρόκεται για την πιο διαδεδομένη λύση διαφώτιστων επικαλύψεων καθώς συνδυάζει αυξημένη αντοχή και καλή θερμομόνωση, με καλή φωτοδιαπερατότητα, σε ελκυστική τιμή, Χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση.

 

 

 
 

 


Συμπαγή
ΣυμπαγήΠολυκαρβονικά

Συμπαγή Πολυκαρβονικά

Τα συμπαγή πολυκαρβονικά φύλλα αποτελούν την πιο εξελιγμένη λύση υάλωσης και στέγασης, διότι συνδυάζουν μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων συγκρινόμενα με οποιοδήποτε άλλο υλικό.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ασφάλεια και προστασία Με αντοχή 200 φορές μεγαλύτερη από αυτή του γυαλιού, είναι θεωρητικά άθραυστο.
  • Φωτοδιαπερατότητα Η φωτοδιαπερατότητα του είναι 92% του γυαλιού.
  • Χαμηλό βάρος Έχει το μισό βάρος από το γυαλί και 43% των φύλλων αλουμινίου.
  • Θερμομόνωση Καλύτερη από αυτή του τζαμιού(π.χ Κ=5.21 έναντι 5.80 σε πάχος 5mm).
  • Αντοχή στις καιρικές συνθήκες Έχει επιδείξει εξαιρετική αντοχή σε όλες τις καιρικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες σε διαφορετικές περιοχές της γης.
  • Ευκαμψία Μπορεί να καμπυλωθεί εν ψυχρώ με ελάχιστη ακτίνα 200 φορές το πάχος του.
  • Τοποθέτηση Η κατεργασία και τοποθέτηση τους γίνεται με όλα τα συνηθισμένα εργαλεία και χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις κατεργασίας.
  • Αντοχή σε χημικά Τα πολυκαρβονικά φύλλα έχουν μεγάλη αντοχή σε διάφορες χημικές ουσίες.