Στεγανωτικά

Στεγανωτικά Υπογείων & Δεξαμενών · Στεγανωτικά Ταρατσών · Στεγανωτικά Τοίχων · Βοηθητικά Υλικά Σκυροδέτησης · Υλικά Στεγανοποίησης Αρμών · Στεγανωτικές Μεμβράνες Στεγών

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ


 

Στεγανωτικά Υπογείων & Δεξαμενών

Εύκαμπτα, επαλειφόμενα στεγανωτικά κονιάματα. Κατάλληλα για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, για στεγάνωση υπογείων και δεξαμενών πόσιμου νερού. Ιδανικά για στεγάνωση επιφανειών που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια, για ανεστραμμένα δώματα, υπόγειες δεξαμενές κλπ. Προσφέρει τη δυνατότητα εκ των υστέρων στεγανοποίησης υπόγειων χώρων εσωτερικά, εφαρμοζόμενο και από την αντίθετη πλευρά του νερού.

Στεγανωτικά Τοίχων - Ταρατσών

Επαλειφόμενα ελαστομερές, στεγανωτικά ταρατσών. Σχηματίζουν μετά την επάλειψή τους μία στεγανή, χωρίς αρμούς και ενώσεις, υψηλής ελαστικότητας και αντοχής μεμβράνη. Προστασία ασφαλτικών στρώσεων, χρωματισμό και στεγανοποίηση στεγών. Για εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους.

Βοηθητικά Υλικά Σκυροδέτησης

Υδατικά διαλύματα παραφινικής βάσης που προστατεύει το νωπό σκυροδέμα από τη γρήγορη εξάτμιση του νερού ανάμιξης. Μειώνονται έτσι οι συρρικνώσεις πήξεως και οι πιθανότητες εμφάνισης ρωγμών στο σκυρόδεμα. Εφαρμόζεται σε μεγάλες επιφάνειες εκτεθειμένου σκυροδέματος, όπως βιομηχανικά δάπεδα, χώροι στάθμευσης κλπ. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του σκυροδέματος πρόκειται να δεχθεί περαιτέρω επιστρώσεις, τότε θα πρέπει το υλικό να αφαιρείται με υδροβολή.

Υλικά Στεγανοποίησης Αρμών

Ετοιμόχρηστη συγκολλητική και σφραγιστική ελαστοπλαστική μαστίχη, ψυχρής εφαρμογής, με βάση υψηλής ποιότητας τροποποιημένη άσφαλτο και ελαστομερή υλικά. Παρέχει μεγάλη και μόνιμη ελαστικότητα, απόλυτη στεγανότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων καθώς και σε υγρά υποστρώματα.

Στεγανωτικές Μεμβράνες Στεγών

Μεμβράνη για στεγάνωση στεγών. Τοποθετείται κάτω από τους πήχεις που φέρουν τα κεραμίδια. Παρέχει πλήρη στεγανότητα, επιτρέπει την αναπνοή της στέγης, έχει ιδιαίτερα μεγάλες μηχανικές αντοχές, τοποθετείται πολύ εύκολα λόγω του μικρού βάρους της (περίπου 14,5 kg/ρολό). Ιδανική για αεριζόμενες στέγες με πέτσωμα.

Αποστραγγιστικές Μεμβράνες

Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους από 0,5 mm, με κωνικές προεξοχές ή/και επικολλημένο γεωύφασμα από πολυπροπυλένιο.

Πρόσμικτα Σκυροδέματος

Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος καθώς και για την παρασκευή σκυροδέματος υψηλών αντοχών, εμφανούς σκυροδέματος, αντλήσιμου σκυροδέματος κλπ.

Πρόσμικτα Κονιαμάτων

Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων. Αντικαθιστά τον ασβέστη. Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως αερακτικό – πλαστικοποιητής κονιαμάτων τοιχοποιίας. Προστιθέμενη στα δομικά κονιάματα και στα επιχρίσματα αυξάνει την πρόσφυση, προσδίδει στεγανότητα, ευκαμψία και βελτιώνει γενικά την ποιότητά τους.

Αρμολάστιχα (Αρμοί Διαστολής)

Ο αρμός διαστολής είναι ένα κενό που εσκεμμένα δημιουργούμε σε ένα δομικό στοιχείο ή ανάμεσα σε δύο διαφορετικά στοιχεία, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη – ανεξάρτητη κίνηση των στοιχείων, δηλαδή η συστολή και διαστολή τους  που προκαλούνται κυρίως από τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Τα κενά αυτά συνήθως σφραγίζονται με ελαστικά σφραγιστικά υλικά ή ειδικά αρμοκάλυπτρα.

Χαρτότυποι

Οι TBT είναι χαρτότυποι υποστυλωμάτων κυκλικής διατομής υποστυλωμάτων κυκλικής διατομής. Η ειδική εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη της κυλινδρικής φόρμας TBT αφήνει το νωπό σκυρόδεμα να στεγνώσει χωρίς την παραμικρή διαρροή υλικού, ενώ ο χαρτότυπος είναι εξαιρετικά ελαφρύς. Είναι Πολύ ελαφριά. Ένα χαλύβδινο σύρμα τοποθετείται μέσα στη Χαρτοκολώνα, επιτρέπει την εύκολη, γρήγορη και ασφαλής απογύμνωση.

Κορδόνια Μπεντονίτη (Διακοπή Σκυροδέτησης)

Οι μπεντονιτικές μεμβράνες είναι εγκιβωτισμένος σε ομοιογενή στρώση μπεντονίτης μέσα σε υφαντό γεωύφασμα σε συνδυασμό με ίνες οι  οποίες τον διατηρούν σε συνοχή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε στεγανοποίηση υπογείων, ΧΥΤΑ, κανάλια μεταφοράς ύδατος, φράγματα, τούνελ κ.ά. Το μεγάλο πλεονέκτημά τους βρίσκεται στη δυνατότητα διόγκωσης του μπεντονίτη που μπορεί να αυτοσφραγίζεται σε περίπτωση τραυματισμού.

Νεροσταλάκτες - Σκοτίες

Πλαστικό προφίλ νεροσταλάκτη για τη δημιουργία καθαρής ροής στις προσόψεις των κτιρίων. Συνιστάται άνοιγματα παραθύρων και θυρών, συνδέδεις κάσας ρολών καταστημάτων, μπαλκόνια, κλπ.

Κορνίζες από Διογκωμένη Πολυστερίνη

Τοποθετείται σε υπνοδωμάτια, διαδρόμους κλπ. Χρωματίζεται με πλαστικά χρώματα αφού πρώτα ασταρωθεί.

Αποστάτες Οπλισμού

Αποστατήρες (spacers) είναι τα στοιχεία που διατηρούν τον οπλισμό στην επιθυμητή απόσταση από τους ξυλότυπους ή την ιδεατή ελεύθερη, τελική επιφάνεια του σκυροδέματος, λειτουργώντας ως στηρίγματα τα οποία διαθέτοντας το κατάλληλο μέγεθος (ύψος) εξασφαλίζουν το επιβαλλόμενο και καθοριζόμενο από τους κανονισμούς και τη μελέτη, πάχος επικάλυψης των οπλισμών.

Βοηθητικά Υλικά Στεγανώσεων - Οπλισμοί

Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων.