Σκεπές

Σκεπές

Μεταλλικά εξαρτήματα στεγών

top2004


Tα μεταλλικά εξαρτήματα BIERBACH  είναι κατάλληλα για ξύλινες στέγες, από υψηλής αντοχής θερμικά γαλβανισμένη λαμαρίνα, σε πολλούς τύπους και διαστάσεις για διάφορα σημεία στήριξης και στερέωσης, όπως ξύλινες κολόνες σε σκυρόδεμα, μεταβίβαση δυνάμεων σε ενώσεις ξύλων, συνδέσεις μεταξύ ξύλων κ.τ.λ. Απαιτείται μικρότερος χρόνος κατασκευής ακόμη και από μη εξειδικευμένα άτομα. Αυξάνεται η αντοχή της κατασκευής σε ωθήσεις, χιόνι, σεισμό κ.τ.λ. Περιλαμβάνονται : γωνίες διάτρητες για σύνδεση ξύλου με ξύλο, γωνίες για σύνδεση με σκυρόδεμα, βάσεις για ξύλινες κολόνες στην ύπαιθρο, ειδικά εξαρτήματα για κιόσκια, δοκοδόχους, ταινίες αντιανεμίων, λάμες διάτρητες, καρφιά με ραβδώσεις ή στριφτά. κ.ά